Един куфар или една пътна чанта за багажното отделение на автобуса с максимално тегло до 30 кг и размери: височина – 82 см., ширина – 47 см., дълбочина – 31 см. В салона на автобуса – ръчен багаж с мамсимално тегло до 7 килограма и размери: височина – 46 см., ширина – 31 см., дълбочина – 19 см.
- Наркотични вещества (без лекарско предписание. Когато е с лекарско предписание, то трябва да е съобразено със законодателството в съответната страна на прибиваване.); - Чужд багаж; - Растения и животни; - Леснозапалими вещества; муниции; фойерверки; съдове, съдържащи газ под налягане; отровни и инфекциозни субстанции; радиоактивни вещества. - Черна и бяла техника.
- Регистриран багаж - на пътниците е разрешено да превозват безплатно регистриран багаж в рамките на определени норми /размери и килограми/, които са различни за отделните авиокомпании, клас или маршрут. За превоз на багаж извън определената норма се заплащат съответните такси за “свръх” багаж. - Бебета и деца до 2 години нямат право на безплатно норма багаж освен преносимо бебешко кошче и/или сгъваема детска количка и бебешка храна за полета. - Ръчен багаж - на пътниците е разрешен безплатен превоз на ръчен багаж в пътническата кабина, като съответните норми са различни за отделните авиокомпании, класове, маршрути и/или тип на самолет. Препоръчва се ръчният багаж да бъде сведен до минимум.

По съображения за сигурност изброените по-долу предмети са забранени за превоз във вашия багаж:

 • Наркотични вещества;
 • Съдове с газ под налягане;
 • Експлозиви
 • Фойерверки и муниции
 • Леснозапалими твърди и течни вещества
 • Разяждащи вещества
 • Отровни и инфекциозни субстанции
 • Радиоактивни вещества.

- Всички видове ножове и ножици, пилички за нокти и други остри предмети, играчки, наподобяващи оръжие и др. подобни, се превозват в регистрирания багаж за товарното отделение на самолета. - Животни и растения не могат да бъдат превозвани като ръчен багаж.

По изключение в ръчния багаж се допускат лекарства и козметични средства за ползване по време на полета.

* Справка за максималното тегло на багажа (без доплащане) ще получите при закупуване на самолетния билет. “Свръх” багажът се заплаща допълнително от пътника на летището по тарифа, определена от авиокомпанията.
- Вашата лична карта, необходима за сключване на договор за организирано пътуване. - Ясно копие на личната карта на лицата, които ще участват в екскурзията / или на втора и трета страница на валиден задграничен паспорт, когато е необходимо/.
 • - Лична карта. С нея можете да пътувате, само в случаите, в които се движите през държави, които не изискват задграничен паспорт за влизане в страната.
 • - Вашия валиден задграничен паспорт при пътуване в държави, които изискват притежаването на задграничен паспорт за влизане в страната.
 • - Европейска здравна карта - осигурява регламентираните при издаването й медицински услуги на територията на Европейския съюз.
 • - Валидна шофьорска книжка (ако имате намерение да вземете кола под наем);
 • - За лица под 18 г. с български документи за самоличност, пътуващи сами или с единия от родителите си – нотариално заверена декларация от родителя (родителите), който не пътува, че е съгласен детето им да пътува в чужбина за посочения период и направление, с телефон на нотариуса и име на лице, носещо отговорност за детето по време на пътуването;
 • - Копие на нотариално заверената декларация (за лица под 18 г. с български документи за самоличност);
 • - Копие на втора и трета страница на валидния задграничен паспорт.

В случай, че Ви бъдe откраднат/ загубен задграниченя паспорт в чужбина е необходимо на първо място да се уведоми полицията. От полицията се издава документ, който удостоверява, че е извършена кражба/ загуба на документ. В полицейското управление следва да се попълни формуляр и подробно да се опише откраднатите/ загубените документи, как и кога е станало това и евентуално описание на крадеца (в случай на кражба).

Документът, който Ви се издава от полицията не е достатъчен, за да се върнете в Република България, ако са Ви откраднали паспорта. Наложително е да отидете до най-близкия консулския отдел на Република България. Там се попълва бланка за издаване на  временен паспорт. Тя е същата като тази, която попълвате при заявление за издаване на  задграничен паспорт. Трябва да представите и три снимки. Ако представите документ, който удостоверява Вашата самоличност (лична карта, шофьорска книжка, акт за раждане) процедурата се улеснява. Следва процедура за удостоверяване на Вашата самоличност. Ще ви бъде наложена и глоба за загуба на документи. След удостоверяване на самоличността ще Ви бъде издаден временен паспорт с цел прибиране в Република България, за който също трябва да заплатите.

Абсолютно недопустимо е качването на лица в автобуса, които не фигурират в пътния лист.

Необходимо е веднага да уведомите полицията. От там се издава документ, който удостоверява, че е извършена кражба. В полицейското управление се попълва формуляр с подробно описание на откраднатите вещи, как и кога е станало това и евентуално описание на крадеца. В случай че вещите Ви бъдат открити, ще Ви бъдат върнати на посочения от Вас адрес.

Необходимо е да се обърнете към униформен представител на полицията и да посочите мястото, където трябва да отидете. За целта винаги трябва да знаете името и адреса на хотела, в който нощувате или мястото за среща, определено от Вашия екскурзовод.

При забравени вещи в автобуса е необходимо да позвъните на тел. 032/ 62 87 21. При забравени вещи в хотела по време на екскурзия е необходимо да позвъните на рецепцията на хотела. Екскурзоводът или представител на ТА „Виа Орбита – Пловдив“ ООД ще ви съдейства за телефонния номер.

Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. Туристите следва да се явяват на посоченото от екскурзовода място в определения от него час.

В превозните средства е абсолютно забранено пушенето. Туристите следва да се държат по начин, по който не пречат на останалите пътници. В превозните средства следва да се пази чистота. Служебните седалки в автобуса са предназначени за ползване от служебните лица. По този начин им съдействате да  изпълнят ангажиментите си, както очаквате.

В хотелите е необходимо да се съблюдава тишина, чисто, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. При ползване на мини-бар, телефон или платен видеоканал не забравяйте да заплатите тези услуги на рецепция. При хранене на блок маса, включително на закуска, обяд или вечеря не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. При нарушение на това изискване хотелиерите си запазват правото на глоби на място.

Отклоняването от програмата с цел гостуване на близки и роднини, свързано с неявяване в деня и часа на отпътуване от дадено населено място, се счита за емиграция. Агенцията незабавно предава информация за тези лица на полицейските и гранични служби на съответната страна, българското посолство и на администрацията в Република България.